- KADA JE ODABRANA NARUDŽBA

PODIGNI – Završava narudžbu.
ODABIR STAVKE – Započinje ili završava stavku po stavku narudžbe.

- KADA JE ODABRANA STAVKA

ZAPOČNI SVE – Započinje sve stavke, a samim time završava narudžbu.

ZAPOČNI STAVKU – Započinje stavku po stavku unutar narudžbe.

- TIPKA OSTALO

VRATI – Vraća završenu narudžbu u status pripreme.
NAPOMENA ARTIKLA – Dodaje napomenu ili količinu za odabranu stavku. Napomena se prikazuje prilikom odabira artikla na blagajni ili ordermanu.
STOLOVI – Prikazuje samo narudžbe odabranog stola.
NARUDŽBE STOLA – Za odabranu narudžbu prikazuje ostale narudžbe sa tog stola.
PRIKAŽI/SAKRIJ OBRISANE – Prikazuje ili sakriva prethodno obrisane narudžbe.
ISPIŠI NARUDŽBU – Ispisuje narudžbu na pisač tog mjesta izdavanja.