Ukoliko prijavljeni operater ima pojedine ovlasti odabirom tipke STORNO može pregledavati, stornirati, promijeniti način plaćanja ili ispisati kopiju računa.

Potrebno je odabrati račun iz liste računa. Biti će prikazani samo računi od trenutnog radnog dana. Pritiskom na tipku Pregled računa moguće je otvoriti pregled računa kako bi provjerili detalje računa – stavke i ostale detalje.

Tipkom Odaberi aktivirate jednu od funkcija za odabrani račun:

Ponovni ispis računa
Izmjena načina plaćanja
Stornirati račun

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar