Kako bi operateru dodijelili ulogu idemo u Kontakti/Osoblje.

Odaberemo operatera koji ima kvačicu na Aktivan u Manageru, a nema kvačicu na Ima sva prava u Manager-u te odaberemo list Uloge u Manager-u

Tu su nam vidljive sve firme i svi lokali koje vodimo u Manageru i tu u zadnjoj koloni Uloga vidimo koju ulogu ima odabrani operater. Ako je polje prazno to znači da odabrani operater nema nikakva prava za taj lokal.

  • Kliknite na Uredi
  • Ako kliknemo u polje Uloga pojaviti će se izbornik svih definiranih uloga iz kojeg odaberemo jednu.
  • Kliknite na Snimi

Sada je ta uloga dodijeljena odabranom operateru.

Znači Uloge uvijek imaju ista prava, ako trebamo malo drugačija prava za neke osobe ili lokale onda kreiramo novu ulogu.

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar