Kako bi operateru dodijelili ulogu idemo u Kontakti/Osoblje.

Odaberemo operatera koji ima kvačicu na Aktivan u Manageru, a nema kvačicu na Ima sva prava u Manager-u te odaberemo list Uloge u Manager-u

Tu su nam vidljive sve firme i svi lokali koje vodimo u Manageru i tu u zadnjoj koloni Uloga vidimo koju ulogu ima odabrani operater. Ako je polje prazno to znači da odabrani operater nema nikakva prava za taj lokal.

  • Kliknite na Uredi
  • Ako kliknemo u polje Uloga pojaviti će se izbornik svih definiranih uloga iz kojeg odaberemo jednu.
  • Kliknite na Snimi

Sada je ta uloga dodijeljena odabranom operateru.

Znači Uloge uvijek imaju ista prava, ako trebamo malo drugačija prava za neke osobe ili lokale onda kreiramo novu ulogu.