Na kraju dana konobari u liste koje ste im dali ujutro upisuju koliko robe iza sebe ostavljaju.

Dolaze vam s tim listama, a vi pokrećete modul Obračun. On će vam za svako skladište pokazati koliko robe mora biti na skladištu.

Kako?
Ako ste proveli sve transakcije stanje nekog artikla mora biti: Popisano +/- sve naknadne transakcije umanjeno za utrošak po prometu.

Na njihovu listu zaduženja upisujete koliko treba biti i odmah računate razliku.

Ako imaju manje robe no što treba biti onda nisu izdavali račune:

  • Za sve neizdane artikle otkucajte jedan račun i zatražite od konobara iznos tog računa, dodatno na ono što su imali na Totalu.

Ako imaju više robe nego što treba biti razlog može biti:

  • Izdavali su manje robe gostima nego što je predviđeno normativom
  • Donijeli su svoju robu koju su prodavali bez računa, ali su se pogubili

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar