Na kraju dana konobari u liste koje ste im dali ujutro upisuju koliko robe iza sebe ostavljaju.

Dolaze vam s tim listama, a vi pokrećete modul Obračun. On će vam za svako skladište pokazati koliko robe mora biti na skladištu.

Kako?
Ako ste proveli sve transakcije stanje nekog artikla mora biti: Popisano +/- sve naknadne transakcije umanjeno za utrošak po prometu.

Na njihovu listu zaduženja upisujete koliko treba biti i odmah računate razliku.

Ako imaju manje robe no što treba biti onda nisu izdavali račune:

  • Za sve neizdane artikle otkucajte jedan račun i zatražite od konobara iznos tog računa, dodatno na ono što su imali na Totalu.

Ako imaju više robe nego što treba biti razlog može biti:

  • Izdavali su manje robe gostima nego što je predviđeno normativom
  • Donijeli su svoju robu koju su prodavali bez računa, ali su se pogubili