Prodajni artikli su oni koji dolaze na blagajnu i koje prodajete u svom lokalu.

Prodajni artikl mora imati:

  • Šifru
  • Naziv
  • Kvačicu na Artikl se prodaje
  • Popunjenu prodajnu definiciju

Inicijalna količina – Količina koja će se automatski upisati prilikom odabira tog artikla na kasi.