Remaris Master ima i set funkcija i modula koji vam olakšavaju poslovanje.
To su fakturiranje izdatnica i otvorenih stavki (stolovi koji nisu zatvoreni), micanje otvorenih stavki sa pomoćnih stolova (ukoliko zabranite konobarima brisanje sa stolova za ispravke narudžbi im možete omogućiti da krive stavke prebacuju na pomoćne stolove kako bi mogli ispravno naplatiti gostu).

Sve fakture izdane na poznatog kupca možete pregledavati u posebnom modulu Salda konti kupaca.

Sve što su konobari radili na blagajni možete vidjeti u radnjama korisnika.

Ako želite izdati račun za robu, ne za hranu i piće koje inače prodajete u lokalu nego za namirnice i proizvode koje prodajete drugim firmama, možete napraviti Veleprodajni račun.