Meni je prodajni artikl sa fiksnom cijenom koji može sadržavati fiksne i/ili opcionalne artikle. Meni nije dio Remaris plus opcije, te je dostupan svim korisnicima. Za razliku od Paket -a, meni se prodaje kao zaseban artikl sa svojom fiksnom cijenom, te je moguće birati samo jedan artikl iz grupe koju ste kreirali unutar meni-a.

Najbolje da izradu i način korištenja objasnimo na primjeru.

Primjer sa fiksnim i opcionalnim artiklima:

 • Želite napraviti akcijski artikl “KAVA + CEDEVITA, te ga prodavati po fiksnoj cijeni.
 • U tom akcijskom artiklu znate da je CEDEVITA uvijek ista dok Kava može biti Kava s mlijekom (mala/velika), Bijela kava, Cappuccino, itd…

Izrada:
 • Otvorimo modul Artikl na manageru te dodamo NOVI artikl koji nazovemo “KAVA + CEDEVITA”, artiklu stavimo kvačicu na “Artikl se prodaje”
 • Artiklu popunimo prodajnu definiciju (Prodajna grupa, Grupa na ekranu, Mjesto izdavanja) te stavimo kvačicu na “Koristi se na kasi” (postavka za vidljivost artikla na kasi) i “Prikaz na ispisu cjenika (izvještaj)” (postavka za prikaz artikla na izvještajima)

 • Spremimo artikl kao takvog, te sad treba definirati koje artikle će meni koristiti
 • S obzirom da meni ima FIKSNI artikl (artikl koji će se uvijek kucati) pod Normativ dodamo Cedevitu sa količinom 1 (Normativ nije obavezan podatak te se koristi SAMO za fiksne artikle u meni-u)

 • za opcionalne artikle moramo dodati Meni grupu, odaberemo karticuMeni grupe” te stisnemo na “Uredi
 • otvorit će nam se prozor za uređivanje Meni grupe u kojem *dodamo novu Meni grupu”

 • spremimo meni grupu te joj sada dodajemo grupe i artikle za pojedinu grupu

 • Meni grupa se sastoji od grupa te artikala u grupi, sada dodajmoGrupu” Meni grupi

 • napravili smo Grupu meni grupi te sad možemo dodavati artikle za odabir, označimo koje artikle želimo u grupi te pritisnimo na Odaberi i zatvori

 • definiramo količinu dodanim artiklima te dobijemo konfiguriranu Meni grupu (kao na slici niže)

 • još nam je preostalo postaviti cijenu Meni artiklu
 • otvorimo modul Cjenik, u trenutnom aktivnom cjeniku pronađemo taj artikl te mu postavimo željenu cijenu (npr. 12 kn)

 • sada smo napravili Meni artikl “KAVA + CEDEVITA u kojem ćemo UVIJEK prodati Cedevitu te odabranu kavu iz grupe..
 • zadnji korak je Poslati podatke na kasu i spremni smo za rad. Kada konobar odabereKAVA + CEDEVITA” na kasi, program će od njega tražiti odabir opcionalnog artikla

Važne napomene: