Atributi omogućuju personaliziranje izvještaja prometa artikala.

U glavnom izborniku odabirom na modul “Atributi artikala
otvorit će Vam se prozor za dodavanje i uređivanje atributa artikala.

Za dodavanje novog atributa, iznad liste atributa pritisnite “Dodaj”.

Unesite ime grupe i naziv atributa, te pritisnite Spremi.
Nakon što ste dodali atribut, sada mu možete pridruživati (dodavati) artikle.
Odaberite atribut te s desne strane, ispod liste artikala, pritisnite “Dodaj”.
Otvorit će Vam se dijalog za odabir artikala.

Pronađite i odaberite artikle te pritisnite “Odaberi i zatvori”, nakon čega će Vam se artikli pojaviti u listi artikala odabranog atributa.

Praktični primjer:

  • Recimo da želite provjeriti promet artikala koje proizvodi firma Coca Cola, a nabavili ste ih od dobavljača Roto dinamic d.o.o..
  • za ovakav slučaj potrebno je prethodno ispravno postaviti atribute.
  • dodali smo 5 atributa, prva 3 imaju naziv grupeDobavljači”, dok zadnja 2 imaju naziv grupeProizvođač”.
  • u atribut CocaCola (grupa Proizvođač) smo dodali sve artikle koje proizvodi Coca Cola (Cola, Fanta, Sprite), a u atribut Roto dinamic d.o.o. (grupa Dobavljač) dodamo sve artikle koje smo naručili (dobavili) od Roto dinamic-a.

  • Primijetite da se artikli Coca Cola, Fanta i Sprite ponavljaju u obadvije grupe

Sada ste ispravno postavili atribute te želite napraviti svoj personalizirani izvještaj, na glavnom izborniku odaberite “Ispisi”, te odaberite “Promet po artiklima”.

  • Dodali smo polje za dodavanje atributa kao filter

Također smo u modul “Artikli” dodali karticu za dodavanje / brisanje artikla iz atributa. U ovom pregledu također možete lakše vidjeti koje atribute odabrani artikl sadrži.