Ukoliko imate više skladišta unutar lokala može vam se desiti da vam se razlike za neki artikl pojave na više skladišta (recimo imate pet šankova). Kako korekcije ne bi morali raditi više puta za isti artikl imate mogućnost sve razlike za neki artikl svesti na jedno skaldište.