Nakon inventure i prije početka upisa primki u 2019 svi korisnici koji imaju artikle s stopom od 25% poreza, a kojima se u 2019 mijenja porez na 13% ili 5% neizostavno moraju napraviti izmjene stope ulaznog PDV-a.

Navedene promjene su važeće od 01.01.2019 te je potrebno prije mijenjanja stope upisati sve primke koje ste zaprimili u 2018 godini.

Da bi promijenili ulazni porez na određenim artiklima potrebno je otvoriti novu poreznu grupu HRANA ULAZ 13% na slijedeći način:

Odete pod modul POREZI i provjerite je li porez 13% važeći (porezu treba biti podešen početak bez kraja)

Zatim također pod modulom porezi odaberite Porezne grupe

Odaberite Dodaj i ispunite definiciju grupe kako je prikazano niže na slici

Nakon popunjene definicije odaberete opciju snimi.
U donjem lijevom kutu pojaviti će se opcija dodaj, odaberete opciju i pojaviti će se padajući izbornik.Odaberete porez 13%, početak stavite 01.01.2019, kraj ostavite prazan, osnovica 0, izlazni broj 1

I na kraju idete na snimi.

Sljedeći korak je dodati porez 25% sa datumom početka 01.01.2013. do 31.12.2018. sa izlaznim brojem 2. (Izlazni broj mora biti različit od prethodnog poreza)

Snimite porez te ste time podesili poreznu grupu.

Da bi novi porez dodali određenim artikima potrebno je razdvojiti postojeće artikle na svježe i smrznute kako bi svježima odredili porez 13% a smrznutima porez 25%

Artikli na koje će se obračunavati porez 13% su svježe meso, svježa riba, svježe voće, svježe povrće (s knjigovođom potvrdite koje točno artikle treba promijeniti)
Pod modulom ARTIKLI-SKLADIŠNE GRUPE dodajte nove skladišne grupe (svježe meso, svježa riba…)
Grupama dodajte novi porez

Novo otvorenim artiklima odaberite skladišnu grupu koju ste definirali s porezom 13%

Ako već imate upisane artikle kojima se mijenja porezna stopa u skladišnim grupama otvorite novu grupu na gore opisan način i prebacite postojeće artikle u tu grupu.