Kako bi se smanjile greške kod unosa te imali potpunu kontrolu nad skladištem, postoji mogućnost unosa ugovorenih cijena sa dobavljačima.

Da bi unjeli te cijene, potrebno je odabrati „UGOVORNI CJENICI”:

Otvara nam se polje za unos ugovorenih cijena za svakog dobavljača u periodu
Pritisnemo tipku „DODAJ”:

Iz padajućeg izbornika „DOBAVLJAČ” odabiremo dobavljača za koje određujemo cijene te period.
Upišemo sve podatke, te pritisnemo tipku „SPREMI”:

Sada smo definirali period i dobavljača, moramo definirati još na koje se to artikle odnosi:

2 su načina dodavanja artikla u ugovoreni cjenik.
Pritiskom na tipku „DODAJ” ili „IMPORT ARTIKALA IZ EXCELA

Ako smo pritisnuli tipku DODAJ, otvara se forma za pridruživanje artikala:

- ŠIFRA ARTIKALA DOBAVLJAČA – šifra iz sustava dobavljača za kojeg definiramo ugovorene cijene
- NAZIV ARTIKLA DOBAVLJAČA – Prepišemo naziv sa šifranika dobavljača za kojeg unosimo ugovorene cijene.
- JEDINICA MJERE DOBAVLJAČA – kg/kom/lit…
- VRSTA ARTIKLA – Odabiremo iz padajućeg izbornika što nam je ponuđeno
- NABAVNA CIJENA – nabavna cijena u netto iznosu
- POVEZANI ARTIKL – Artikl iz Remaris sustava
- POVEZANA JEDINICA MJERE – Jmj koji će biti na našem skladištu
- KOEFICIJENT – koeficijent s kojim se množi količina robe te se stavlčja na skladište.

Unesemo podatke, te povežemo na tipku „POVEŽI”:

Otvara se popis artikala u Remarisu, te povežemo sa željenim artiklom: