Izvedeni artikli su specifičnost Remaris Master i iskusnim korisnicima ubrzava unos različitih mjera istih prodajnih artikala.

Najbolji primjer su butelje koje vodimo komadno, što je objašnjeno kod opisa Skladišne definicije.

Drugi dobar primjer je točeno pivo:

  • Definiramo artikl Pivo točeno 1l
  • Postavimo kvačice na Artikl je skladišni i na Artikl je prodajni
  • Popunimo skladišnu i prodajnu definiciju
  • Odaberemo list Izvedeni artikli
  • Kliknemo na Dodaj tri puta
  • Dobili smo tri artikla s istim nazivom i različitim šiframa
  • Promijenimo nazive dobivenih artikala u Pivo točeno 0,5; Pivo točeno 0,3 i Pivo točeno 0,2
  • Promijenimo količine u 0,5; 0,3 i 0,2