Da bi definirali novi skladišni artikl klikom na Dodaj otvorimo prazna polja za unos.

Artiklu definiramo Naziv i stavimo kvačicu na Artikl je skladišni.

  • Polje Šifra za skladišne artikle nije obavezna, ali ju možete unijeti radi lakšeg snalaženja i sortiranja.
  • Polje Vanjska šifra se koristi kod integracije s knjigovodstvenim programima, a ako ne koristite integraciju ovo polje nije obavezno.
  • Bar Code se koristi da u njega upišete EAN kod artikla koji dolazi na ambalaži kako bi mogli koristiti skenere, za skladišne artikle nije obavezan.
  • Opis – ovo polje nije obavezno, i u njega možete unijeti dodatne informacije o artiklu.

Osim Naziva i kvačice na Artikl je skladišni, moramo definirati i Skladišnu definiciju. Skladišna definicija se nalazi u gornjem okviru s desne strane.

Tu moramo unijeti sva polja. Nema ih puno ali sva su bitna:

  • Jedinica na skladištu – Tu odabiremo u kojoj jedinici ćemo voditi stanje. Na izboru su vam kg, litra, komad, a možete definirati i svoje jedinice kao što su vrećica, boca
  • Mjera u standardnoj jedinici – Ova polja nam daju vezu između jedinice koju smo odabrali u prethodnom polju i standardnih jedinica (litra, kg, komad,). Ovo se koristi kod izvedenih artikala i omogućuje da se količina definira u standardnoj jedinici, a sa skladišta da se skida preračunata količina u Skladišnoj jedinici (npr. Butelje vodimo u Komad, mjera u standardnoj jedinici je 0,75 Litra; tada u Izvedenim artiklima definiramo deci vina s količinom 0,1 Litra – jednostavno za definiciju, a kako butelje vodimo u Komadima sa skladišta će za svaki Izvedeni artikl biti skinut 0,133 Komada. Nejasno? 0,133 od komadne butelje je 0,133*0,75= 0,1 litra!! Više o ovome u poglavlju Izvedeni artikli.
  • Skladišna grupa – ovdje odabiremo kojoj skladišnoj grupi pripada Artikl. Skladišna grupa određuje ulazni porez te grupiranje tj. redoslijed sortiranja na ispisima i prikazima skladišnih artikala.

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar