Da bi definirali novi skladišni artikl klikom na Dodaj otvorimo prazna polja za unos.

Artiklu definiramo Naziv i stavimo kvačicu na Artikl je skladišni.

  • Polje Šifra za skladišne artikle nije obavezna, ali ju možete unijeti radi lakšeg snalaženja i sortiranja.
  • Polje Vanjska šifra se koristi kod integracije s knjigovodstvenim programima, a ako ne koristite integraciju ovo polje nije obavezno.
  • Bar Code se koristi da u njega upišete EAN kod artikla koji dolazi na ambalaži kako bi mogli koristiti skenere, za skladišne artikle nije obavezan.
  • Opis – ovo polje nije obavezno, i u njega možete unijeti dodatne informacije o artiklu.

Osim Naziva i kvačice na Artikl je skladišni, moramo definirati i Skladišnu definiciju. Skladišna definicija se nalazi u gornjem okviru s desne strane.

Tu moramo unijeti sva polja. Nema ih puno ali sva su bitna:

  • Jedinica na skladištu – Tu odabiremo u kojoj jedinici ćemo voditi stanje. Na izboru su vam kg, litra, komad, a možete definirati i svoje jedinice kao što su vrećica, boca
  • Mjera u standardnoj jedinici – Ova polja nam daju vezu između jedinice koju smo odabrali u prethodnom polju i standardnih jedinica (litra, kg, komad,). Ovo se koristi kod izvedenih artikala i omogućuje da se količina definira u standardnoj jedinici, a sa skladišta da se skida preračunata količina u Skladišnoj jedinici (npr. Butelje vodimo u Komad, mjera u standardnoj jedinici je 0,75 Litra; tada u Izvedenim artiklima definiramo deci vina s količinom 0,1 Litra – jednostavno za definiciju, a kako butelje vodimo u Komadima sa skladišta će za svaki Izvedeni artikl biti skinut 0,133 Komada. Nejasno? 0,133 od komadne butelje je 0,133*0,75= 0,1 litra!! Više o ovome u poglavlju Izvedeni artikli.
  • Skladišna grupa – ovdje odabiremo kojoj skladišnoj grupi pripada Artikl. Skladišna grupa određuje ulazni porez te grupiranje tj. redoslijed sortiranja na ispisima i prikazima skladišnih artikala.