Ukoliko smo kod definiranja dobavljača odabrali opciju DATUM NARUDŽBE MORA BITI NA LISTI DEFINIRANIH DATUMA da bude upaljena, moramo unjeti datume unaprijed za koje se smije naručivati.

Ova opcija služi u pravilu za veće objekte koji imaju dogovorene dane narudžbi i isporuka robe sa dobavljačima.

Odaberemo dobavljača s lijeve strane i popisa te pritisnemo na „DATUMI NARUČIVANJA”:

Otvara se firma za unos datuma, te pritisnemo „DODAJ”:

Upišemo datume te pritisnemo zatvori kada smo gotovi sa unosom:

Nakon što je upaljena opcija da datum narudžbe mora biti na listi definiranih datuma, te smo podesili datume naručivanja za tog dobavljača, nećemo moći napraviti narudžbu na drugi dan osim prethodno predefiniraog datuma.