Ukoliko ste izdali račun na krivog kupca ili unjeli primku sa krivim dobavljačem, naknadno u manageru možete promijeniti kupca u sljedećim modulima:

  • Ulazi – promjena dobavljača na ulaznom računu
  • Izlazi – promjena primaoca otpisa
  • Neobrađeni računi / Arhiva računa – promjena kupca

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar