Kada sam dođe roba od dobavljača, potrebno je pod modulom „NARDUŽBE” pronaći narudžbu koju želimo pretvoriti u Primku.

Nađemo željenu narudžbu te pritisnemo „NARUDŽBA -> PRIMKA

Otvara se polje za unos broja računa, unesemo ga te pritisnemo „PRIHVATI

Na ekranu će se prikazati poruka o zaprimljenom dokumentu: