U skladišnim stanjima u koloni Popisano evidentirajte eventualna odstupanja od Knjigovodstvenog stanja (Ta odstupanja trebate riješiti, ali sada je bitno ispravno zadužiti konobare ili kuhare)

Ispišite listu zaduženja. Uočite da se u listama zaduženja nalazi Popisano stanje (Zaduženo).

Konobari i kuhari provjeravaju liste koje ste im dali i odmah prijavljuju eventualne greške ili razlike.

Provjerite njihove prijave i korigirajte Popisano stanje te ponovno ispišite liste zaduženja.

Ovim ste pripremili lokal za rad.