Kako se kod ulaza robe* ne upisuju maloprodajne cijene*, Remaris Master ih povlači iz pripadajućeg cjenika. Ukoliko dođe do promjene cijena trgovačke robe preporučamo otvaranje novog cjenika i promjene cijene u njemu.
Ovo možete napraviti i unazad, samo trebate pravilno odrediti vremena početka i kraja za svaki cjenik koji dodajete.