Modul nabave se nalazi na početnom ekranu, te se djeli na dobavljače, ugovorene cijene i same narudžbe:

Prvo što moramo napraviti, unjeti dobavljače za koje želimo raditi naručivanje putem E-maila direktno iz programa;

Otvara nam se forma za unos dobavljača;

Da bi unjeli dobavljača, pritisnemo tipku „DODAJ”:

- *DOBAVLJAČ*– iz padajućeg izbornika definiramo dobavljača za kojeg želimo raditi narudžbe- Naravno, taj dobavljač mora biti unešen u kontaktima Remaris
- ŠIFRA DOBAVLJAČA – Ako je prazno, upisati će se OIB dobavljača
- SLANJE NARUDŽBE – iz padajućeg izbornika odabiremo Slanje na mail
- EMAIL ZA NARUDŽBE – mail na koji će se poslati narudžbe.
- EMAIL S KOJEG SE ŠALJE – kako bi sva konverzacija s dobavljačem išla preko ispravnog maila, potrebno je unjeti mail adresu s koje će se poslati narudžba.

Popunimo podatke o dobavljačima te pritisnemo „SPREMI”:

Sada imamo unešene sve dobavljače s kojima želimo raditi naručivanje direktno iz programa:

Nakon što smo unjeli smo unjeli sve podatke, potrebno je potvrditi mail adresu s koje će se slati narudžba
Odabiremo dobavljača s lijeve strane i pritisnemo „POTVRDI EMAIL ZA SLANJE

Prikazati će se prozor sa potvrdom da je mail potvđren te će on biti korišten u budućoj konverzaciji iz programa sa dobavljačem.