B2B modul vam omogućuje digitalnu razmjenu dokumenata s vašim dobavljačima.
Trenutno je moguće komunicirati s Roto Dinamicom, te je u tijeku i priprema za ostale dobavljače iz Agrokor koncerna.