Normativi u prodajnim artiklima, a nekad i u proizvodima, služe za rasknjižavanje sa skladišta kad se neki artikl proda.

U normativ možete dodati:

  • Skladišni artikl
  • Već definirani prodajni artikl koji će sa sobom donijeti svoj normativ. Ova veza je dinamična što znači da ako promijenite normativ korištenog prodajnog artikla promijeniti će se i normativ artikla koji ga koristi.

Normative možemo dodati u artikle koji su označeni kao Prodajni artikli. U tom slučaju lijevo ispod normativne liste se pojavi gumb Dodaj.

Ako kliknem na taj gumb otvori se pretraživač artikala u kojem nađemo jedan ili više artkala koje želimo dodati u normativ. Artikle označimo kvačicom i kliknemo na:

  • Dodajdodaje artikl u normativnu listu, a pretraživač artikala ostaje otvoren kako bi mogli dodati slijedeći artikl
  • Dodaj i zatvoridodaje artikle u normativnu listu i zatvara pretraživač artikala