Ukoliko ste Remaris plus korisnik, sigurno su Vam prezentirali opciju prodavanja artikala u Paketima. Za razliku od Meni -a, paket je “prečac” do skupine artikala, te se na računu NE ispisuje kao paket (artikl) nego se ispisuju artikli odabrani u paketu. Također, paketi su dio Remaris plus opcije te nude veću mogućnost prilagodbe (npr. prodaja artikala po posebnim cijenama samo u točno određenoj kombinaciji).

Artikl koji je definiran kvačicomPaket”, se u programu NEĆE tretirati kao “Artikl” nego kao skupina artikala definiranih preko paketnih grupa.

Najjednostavniji primjer upotrebe paketa bi bio primjer McDonald’s-a, ako uzmete “BigMac meni”, dobit će te hamburger, krumpiriće i sok za sveukupno 25 kn. Ako iste artikle uzmete zasebno (izvan BigMac meni-a) sveukupna cijena će biti 30 kn (zato što artikli hamburger, krumpirići i sok, ako se prodaju izvan BigMac meni-a, imaju VEĆU cijenu). Istu funkcionalnost nudimo i mi sa Paketima.

Najbolje objasniti na primjeru.

 • Želimo napraviti paket2x KAVA + 2x SOK” (npr. akcija za parove: 2 KAVE po 5 kn + SOK po izboru po uobičajenoj cijeni)
 • Otvorimo modul Artikl te pritisnemo na Dodaj za dodavanje novog artikla
 • Artiklu dodamo šifru
 • Artiklu u Naziv upišemo: “2x KAVA + 2x SOK”, stavimo mu kvačicu na “Paket” i popunimo Prodajnu definiciju, te ga kao takvog spremimo (gumb Snimi)

 • Kada smo snimili paket, primjetit ćemo da nam je omogućen samo jedan tab naziva “Paket” u kojem definiramo* Paketne grupe*

 • Dodajmo 2 grupe, te im postavimo Min. art. (minimalno artikala) i Max. art. (maksimalno artikala) na 2 (ovom postavkom smo ograničili konobara da prilikom izbora artikala MORA odabrati minimalno 2 artikla, maksimalno do 2 artikla, što rezultira da će konobar u svakom slučaju MORATI odabrati 2 artikla)

 • U svaku grupu dodamo artikle koje želimo ponuditi u paketu i postavimo količinu svakog na 1
 • S obzirom da želimo da nam KAVE budu po 5 kn, svim artiklima u grupi “KAVA” ćemo postaviti da IMAJU ručnu cijenu (“Ručna cijena” na Da)

 • Artikli u grupi “SOK” će imati Ručnu cijenu postavljenu na Ne

 • Sada smo konfigurirali paket te ga još moramo aktivirati u cjeniku (postaviti da je “Aktivan”)
 • U modulu Cjenik pronađemo artikl “2x KAVA + 2x SOK” te mu stavimo kvačicu na “Aktivan

 • Ukoliko u paketnim grupama paketa imamo artikle koji imaju ručnu cijenu postavljenu na DA, tim artiklima MORAMO odrediti cijenu
 • Otvorimo karticuCijene paketa”, te unesite cijene za artikle sa ručnom cijenom

 • zadnji korak je Poslati podatke na kasu i spremni smo za rad. Kada konobar odabere paket “2x KAVA + 2x SOK” pojavit će mu se prozor za odabir artikala paketa

 • kvačica potvrđuje da su zadovoljeni uvjeti grupe (Minimalno / maksimalno odabranih artikala)

 • nakon odabira će se odabrani artikli pojaviti na ekranu blagajne, svaki zasebno