Ukoliko ste Remaris plus korisnik, sigurno su Vam prezentirali opciju prodavanja artikala u Paketima. Za razliku od Meni -a, paket je “prečac” do skupine artikala, te se na računu NE ispisuje kao paket (artikl) nego se ispisuju artikli odabrani u paketu. Također, paketi su dio Remaris plus opcije te nude veću mogućnost prilagodbe (npr. prodaja artikala po posebnim cijenama samo u točno određenoj kombinaciji).

Artikl koji je definiran kvačicomPaket”, se u programu NEĆE tretirati kao “Artikl” nego kao skupina artikala definiranih preko paketnih grupa.

Najjednostavniji primjer upotrebe paketa bi bio primjer McDonald’s-a, ako uzmete “BigMac meni”, dobit će te hamburger, krumpiriće i sok za sveukupno 25 kn. Ako iste artikle uzmete zasebno (izvan BigMac meni-a) sveukupna cijena će biti 30 kn (zato što artikli hamburger, krumpirići i sok, ako se prodaju izvan BigMac meni-a, imaju VEĆU cijenu). Istu funkcionalnost nudimo i mi sa Paketima.

Najbolje objasniti na primjeru.

 • Želimo napraviti paket2x KAVA + 2x SOK” (npr. akcija za parove: 2 KAVE po 5 kn + SOK po izboru po uobičajenoj cijeni)
 • Otvorimo modul Artikl te pritisnemo na Dodaj za dodavanje novog artikla
 • Artiklu dodamo šifru
 • Artiklu u Naziv upišemo: “2x KAVA + 2x SOK”, stavimo mu kvačicu na “Paket” i popunimo Prodajnu definiciju, te ga kao takvog spremimo (gumb Snimi)

 • Kada smo snimili paket, primjetit ćemo da nam je omogućen samo jedan tab naziva “Paket” u kojem definiramo* Paketne grupe*

 • Dodajmo 2 grupe, te im postavimo Min. art. (minimalno artikala) i Max. art. (maksimalno artikala) na 2 (ovom postavkom smo ograničili konobara da prilikom izbora artikala MORA odabrati minimalno 2 artikla, maksimalno do 2 artikla, što rezultira da će konobar u svakom slučaju MORATI odabrati 2 artikla)

 • U svaku grupu dodamo artikle koje želimo ponuditi u paketu i postavimo količinu svakog na 1
 • S obzirom da želimo da nam KAVE budu po 5 kn, svim artiklima u grupi “KAVA” ćemo postaviti da IMAJU ručnu cijenu (“Ručna cijena” na Da)

 • Artikli u grupi “SOK” će imati Ručnu cijenu postavljenu na Ne

 • Sada smo konfigurirali paket te ga još moramo aktivirati u cjeniku (postaviti da je “Aktivan”)
 • U modulu Cjenik pronađemo artikl “2x KAVA + 2x SOK” te mu stavimo kvačicu na “Aktivan

 • Ukoliko u paketnim grupama paketa imamo artikle koji imaju ručnu cijenu postavljenu na DA, tim artiklima MORAMO odrediti cijenu
 • Otvorimo karticuCijene paketa”, te unesite cijene za artikle sa ručnom cijenom

 • zadnji korak je Poslati podatke na kasu i spremni smo za rad. Kada konobar odabere paket “2x KAVA + 2x SOK” pojavit će mu se prozor za odabir artikala paketa

 • kvačica potvrđuje da su zadovoljeni uvjeti grupe (Minimalno / maksimalno odabranih artikala)

 • nakon odabira će se odabrani artikli pojaviti na ekranu blagajne, svaki zasebno

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar