Blagajna se sastoji od 5 bitnih dijelova:

1. Podaci o blagajni i trenutnom statusu

Ovdje se prikazuju podaci o imenu blagajne i lokala.
Ujedno se i ovdje prikazuje informacija o trenutnoj naredbi, npr. ukoliko blagajna očekuje unos količine ovdje će se pojaviti prostor za unos.

U desnom kutu prikazani su trenutni datum i vrijeme.

2. Stavke računa

Odabirom artiklima ovdje će se pojaviti stavka računa.
Odabrana stavka biti će druge boje (plave).

3. Funkcijske tipke i brojevi

Ovisno o ovlastima prijavljenog operatera dio funkcijski tipki neće biti funkcionalan.

Funkcijske tipke služe za zadavanje naredbe koja se odnosi na stavku računa ili na općeniti rad s blagajnom.

Redom, tipke su:

 • POPUSTunos popusta u obliku postotka na odabranu stavku.
 • CIJENAunos cijene artikla koji će automatski izračunati postotak popusta
 • NAČIN PRODAJEodabir prodaje za van zbog obračuna PDV 25%, ukoliko je tako podešeno u administraciji
 • ODJAVAodjavljuje operatera. Odjava je moguća samo ako nemate stavaka na ekranu
 • ESCprekida trenutnu komandu
 • —-separatordodaje crtu na odabranu stavku. Ona će se ispisati na narudžbi za barmena/kuhinju kako bi npr. odvojili slijedove.
 • SCANunos kartice za popust ili odabir kupca putem kartice
 • OSTALOprikazuje ostale funkcije. Biti će prikazane samo funkcije za koje operater ima ovlaštenje (vidi niže)
 • TOTAL – prikazuje ukupni iznos prometa i omogućuje ispis na pisač
 • IZLAZizlaz iz programa
 • BRIŠIbriše odabranu stavku
 • BRIŠI SVEbriše sve stavke
 • PODJELA – započinje podjelu stola, ukoliko je aktiviran rad s stolovima i imate otvoren stol
 • STORNO – otvara ekran za odabir računa kako bi se računa mogao: pregledati, ponovno ispisati, promijeniti način plaćanja ili stornirati
 • PREDAJ – započinje predaju stola drugom operateru, ukoliko je aktiviran rad s stolovima i imate otvoren stol
 • REPREZ. – naplaćuje stavke na osobu kao reprezentacija. Dostupno u prozoru BEZGOTOVINSKE naplate
 • BEZGOTnaplaćuje stavke na željeni način plaćanja
 • FIRMEnaplaćuje stavke na kupca (R1 ili ostali) i na željeni način plaćanja
 • ZAKLJUČAKispisuje trenutno stanje stola, ukoliko je aktiviran rad s stolovima i otvoren je stol
 • STOL – otvara listu stolova
 • CASHnaplaćuje stavke na gotovinski način plaćanja

Uz brojeve za unos količine/postotka i ostalog, s desne se strane nalaze pomoćne tipke za:

 • (strelica lijevo) – briše zadnji unos komande
 • (minus) – unosi “minus” predznak
 • PLUSpovećava količinu stavke za 1
 • MINUSsmanjuje količinu stavke za 1
 • PUTA – aktivira proizvoljan unos količine
 • ENTERpotvrđuje trenutnu komandu (obratite pozornost na prostor pod brojem 1)

Pritiskom na tipku OSTALO, moguće je odabrati funkciju:

 • Jukebox.hr – aktivacija Internet radia
 • Pretraga artikala – omogućuje pretragu svih dostupnih artikala prema dijelu naziva (npr. “KAVA” će pronaći sve artikle koji u nazivu imaju riječ “KAVA
 • Dodaj poruku na artikl – omogućuje unos slike ili proizvoljnog teksta koji će biti ispisan na narudžbi za barmena/kuhinju
 • Pošalji poruku na printeršalje poruku na kuhinjski/šank pisač za narudžbe
 • Popust na račun – omogućuje unos popusta na sve stavke na ekranu
 • Nova smjenaotvara novu smjenu. Napomena: prvu smjenu u danu nije potrebno otvarat, svaki dan kreće automatski od prve smjene

4. Prostor za grupe artikala i brzi tipke

Klikom na grupu prikazuju se artikli unutar grupe, a klikom na brzu tipku unosi se nova stavka računa

5. Ime prijavljenog operatera i ukupni iznos stavaka računa

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar