Blagajna se sastoji od 5 bitnih dijelova:

1. Podaci o blagajni i trenutnom statusu

Ovdje se prikazuju podaci o imenu blagajne i lokala.
Ujedno se i ovdje prikazuje informacija o trenutnoj naredbi, npr. ukoliko blagajna očekuje unos količine ovdje će se pojaviti prostor za unos.

U desnom kutu prikazani su trenutni datum i vrijeme.

2. Stavke računa

Odabirom artiklima ovdje će se pojaviti stavka računa.
Odabrana stavka biti će druge boje (plave).

3. Funkcijske tipke i brojevi

Ovisno o ovlastima prijavljenog operatera dio funkcijski tipki neće biti funkcionalan.

Funkcijske tipke služe za zadavanje naredbe koja se odnosi na stavku računa ili na općeniti rad s blagajnom.

Redom, tipke su:

 • POPUSTunos popusta u obliku postotka na odabranu stavku.
 • CIJENAunos cijene artikla koji će automatski izračunati postotak popusta
 • NAČIN PRODAJEodabir prodaje za van zbog obračuna PDV 25%, ukoliko je tako podešeno u administraciji
 • ODJAVAodjavljuje operatera. Odjava je moguća samo ako nemate stavaka na ekranu
 • ESCprekida trenutnu komandu
 • —-separatordodaje crtu na odabranu stavku. Ona će se ispisati na narudžbi za barmena/kuhinju kako bi npr. odvojili slijedove.
 • SCANunos kartice za popust ili odabir kupca putem kartice
 • OSTALOprikazuje ostale funkcije. Biti će prikazane samo funkcije za koje operater ima ovlaštenje (vidi niže)
 • TOTAL – prikazuje ukupni iznos prometa i omogućuje ispis na pisač
 • IZLAZizlaz iz programa
 • BRIŠIbriše odabranu stavku
 • BRIŠI SVEbriše sve stavke
 • PODJELA – započinje podjelu stola, ukoliko je aktiviran rad s stolovima i imate otvoren stol
 • STORNO – otvara ekran za odabir računa kako bi se računa mogao: pregledati, ponovno ispisati, promijeniti način plaćanja ili stornirati
 • PREDAJ – započinje predaju stola drugom operateru, ukoliko je aktiviran rad s stolovima i imate otvoren stol
 • REPREZ. – naplaćuje stavke na osobu kao reprezentacija. Dostupno u prozoru BEZGOTOVINSKE naplate
 • BEZGOTnaplaćuje stavke na željeni način plaćanja
 • FIRMEnaplaćuje stavke na kupca (R1 ili ostali) i na željeni način plaćanja
 • ZAKLJUČAKispisuje trenutno stanje stola, ukoliko je aktiviran rad s stolovima i otvoren je stol
 • STOL – otvara listu stolova
 • CASHnaplaćuje stavke na gotovinski način plaćanja

Uz brojeve za unos količine/postotka i ostalog, s desne se strane nalaze pomoćne tipke za:

 • (strelica lijevo) – briše zadnji unos komande
 • (minus) – unosi “minus” predznak
 • PLUSpovećava količinu stavke za 1
 • MINUSsmanjuje količinu stavke za 1
 • PUTA – aktivira proizvoljan unos količine
 • ENTERpotvrđuje trenutnu komandu (obratite pozornost na prostor pod brojem 1)

Pritiskom na tipku OSTALO, moguće je odabrati funkciju:

 • Jukebox.hr – aktivacija Internet radia
 • Pretraga artikala – omogućuje pretragu svih dostupnih artikala prema dijelu naziva (npr. “KAVA” će pronaći sve artikle koji u nazivu imaju riječ “KAVA
 • Dodaj poruku na artikl – omogućuje unos slike ili proizvoljnog teksta koji će biti ispisan na narudžbi za barmena/kuhinju
 • Pošalji poruku na printeršalje poruku na kuhinjski/šank pisač za narudžbe
 • Popust na račun – omogućuje unos popusta na sve stavke na ekranu
 • Nova smjenaotvara novu smjenu. Napomena: prvu smjenu u danu nije potrebno otvarat, svaki dan kreće automatski od prve smjene

4. Prostor za grupe artikala i brzi tipke

Klikom na grupu prikazuju se artikli unutar grupe, a klikom na brzu tipku unosi se nova stavka računa

5. Ime prijavljenog operatera i ukupni iznos stavaka računa