Matični podaci su oni koji „hrane blagajnu“.

Matični podaci su:

  • Artikli
  • Cijene
  • Kontakti (Osoblje)
  • Popusti
  • Grupe

Znači da bi mogli početi raditi moramo prvo unijeti sve matične podatke te ih poslati na blagajne.