Modul nabave služi kao desna ruka korisniku te smanjuje proces i usmenu komunikaciju između dobavljača i ugostitelja.

Pomoću ponuda nabave, korisnik unaprijed može izračunati tj. analizirati optimalne količine artikala za naručivanje te potencijalnu potrošnju pojedinog artikla unutar vremenskog perioda za koji želi vidjeti podatke.

Kako veći objekti imaju dogovorene ugovorene cijene sa svojim dobavljačima, modulom nabave postižemo mogućnost smanjenja grešaka kod unosa ulaznih dokumenata.

Korisniku je putem modula nabave omogućeno slanje narudžbe direktno na mail dobavljaču, te će tu istu narudžbu kada roba dođe u objekt, moći pretvoriti u primku (Ulaz robe).

Također, modulom nabave postižemo potpunu kontrolu voditelja nad djelatnicima – jesu li ispravne količine naručene i na vrijeme.

Kako se i dalje zna događati u ugostiteljstvu, da za naručenu robu dobavljači nemaju sve potrebne proizvode te ne isporuče sve što je bilo naručeno, nakon što se provedena narudžba želi pretvoriti u primku, prije zaključenja će se moći prekontrolirati sve stavke (jesu li došle u ispravnim količinama) te obrisati one stavke koje nisu došle prilikom zaključenja.