Odabirom “Ponovni ispis računa” ispisat će se kopija računa na kojoj će biti naznačeno da se radi o kopiji