Massec uređajem osim inventure možete evidentirati ulazne dokumente, kao npr. ulaz robe na skladište. Takve dokumente možete poslati u Remaris te ih usporediti s primkom kako biste smanjili mogućnost pogreške.

Za slanje dokumenata u Remaris konzultirajte se s Massec podrškom koja će vam omogućiti ovaj modul. Podaci za spajanje su isti kao i za slanja inventure pa pogledajte ovdje Massec integracija.

Nakon što se poslali dokument u Remaris, odaberite „Dokumente“ iz modula Massec.

Massec uređajem evidentiran je ulazni dokument sa:

  • 12 bočica Coca Cole 0,25l
  • 12 bočica Coca Cole ZERO 0,25l

Remaris ulaz (primka) je izrađen/a sa:

  • 10 bočica Coca Cole 0,25l
  • 10 bočica Coca Cole ZERO 0,25l

Nakon toga u popisu Massec dokumenata s lijeve strane pronađite poslati dokument te odaberite „Poveži na Remaris dokument“ na dnu ekrana.

Time ćete ostvariti vezu između Massec evidencije i evidencije u Remarisu (npr. već prije upisane primke). U tabeli s desne strane bit će vam prikazane razlike između dokumenata koje ste povezali. Razlike možete ispisati i klikom na „Ispis razlika“.

Usporedba ova 2 dokumenta će vam odmah ukazati na razliku od 4 komada.