Kuhinjski ekran sastoji se od 3 cjeline:

  • MODULI (Na vrhu ekrana) – Vrijeme i Mjesto izdavanja, Pregled zaliha, Stanje zaliha, Statistika, Komunikacija
  • NARUDŽBE (Na sredini ekrana) – Skupni prikaz, Završene narudžbe, Narudžbe u pripremi, Obrisane narudžbe
  • AKCIJSKE TIPKE (Na dnu ekrana) – Podigni, Odabir stavke, Ostalo, Stolovi