Svaki od lokala ima svoje režime blagajne. Režime je moguće dodavati i uređivati pod Prostorni podaci -> Režimi rada lokala.

Obavezno, za svaku blagajnu na kojoj želimo koristiti režim, moramo pod Prostorni podaci -> Naplatno mjesto -> Režimi rada lokala postaviti “DA”.

Režime je na blagajni moguće koristiti na dva načina:

1) Automatski prema vremenu

Kreiramo režime i odredimo im za koje vrijeme u danu vrijede. Režim (sa svojim cjenikom i artiklima) automatski počinje vrijediti u vremenu koje je unaprijed konfigurirano.
Kod ovog slučaja, režim se automatski mijenja na blagajni te nema potrebe za nikakvim ručnim izmjenama.

2) Ručni odabir režima na blagajni

Ako želimo u svakom trenutku imati mogućnost odabira režima na blagajni, režime treba postaviti da vrijede cijeli dan.

Pod Prostorni podaci -> Naplatno mjesto -> Kasa dodamo kvačicu na Ručni odabir režima.

Nakon što smo prebacili promjene, na blagajni kliknemo na tipku OSTALO i nakon toga na tipku Promjeni režim.
Ovdje imamo na odabir ponuđene sve režime te vidimo koji je režim trenutno aktivan na blagajni.

Kako bi u svakom trenutku znali koji je režim trenutno aktivan na blagajni, na glavnom zaslonu blagajne, crvenim slovima je ispisan trenutno aktivan režim.

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar