Svaki od lokala ima svoje režime blagajne. Režime je moguće dodavati i uređivati pod Prostorni podaci -> Režimi rada lokala.

Obavezno, za svaku blagajnu na kojoj želimo koristiti režim, moramo pod Prostorni podaci -> Naplatno mjesto -> Režimi rada lokala postaviti “DA”.

Režime je na blagajni moguće koristiti na dva načina:

1) Automatski prema vremenu

Kreiramo režime i odredimo im za koje vrijeme u danu vrijede. Režim (sa svojim cjenikom i artiklima) automatski počinje vrijediti u vremenu koje je unaprijed konfigurirano.
Kod ovog slučaja, režim se automatski mijenja na blagajni te nema potrebe za nikakvim ručnim izmjenama.

2) Ručni odabir režima na blagajni

Ako želimo u svakom trenutku imati mogućnost odabira režima na blagajni, režime treba postaviti da vrijede cijeli dan.

Pod Prostorni podaci -> Naplatno mjesto -> Kasa dodamo kvačicu na Ručni odabir režima.

Nakon što smo prebacili promjene, na blagajni kliknemo na tipku OSTALO i nakon toga na tipku Promjeni režim.
Ovdje imamo na odabir ponuđene sve režime te vidimo koji je režim trenutno aktivan na blagajni.

Kako bi u svakom trenutku znali koji je režim trenutno aktivan na blagajni, na glavnom zaslonu blagajne, crvenim slovima je ispisan trenutno aktivan režim.