- PREGLED I STANJE ZALIHA

  • Unutar modula STANJE ZALIHA moguće je upisati trenutno stanje nekog artikla ili napomenu za artikl. Te se napomene prikazuju na kasi ili ordermanu prilikom odabira tog artikla
  • Kroz manager je moguće dodati atribute nekom artiklu te kasnije artikl ograničiti prema atributu. Više na Atributi artikala KM-a.
  • Napomene je moguće upisivati ručno ili dodati predefinirane napomene kroz manager. Više na Napomene KM-a

- KOMUNIKACIJA

PORUKE NA KUHINJSKOM ZASLONU MOGUĆE JE PRIMATI I SLATI NA:

  • Određene ordermane
  • Određenog konobara (na orderman)
  • Određeno mjesto izdavanja
  • Drugi kuhinjski ekran

- PODIZANJE PRIORITETA NARUDŽBE

Na ordermanu, u zaglavlju, kliknemo na oznaku poruke:
Pod narudžbama kliknemo na prazan status narudžbe.

Time smo toj narudžbi podigli prioritet ( P ) na kuhinjskom ekranu (!)

- STATISTIKA

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar