- PREGLED I STANJE ZALIHA

  • Unutar modula STANJE ZALIHA moguće je upisati trenutno stanje nekog artikla ili napomenu za artikl. Te se napomene prikazuju na kasi ili ordermanu prilikom odabira tog artikla
  • Kroz manager je moguće dodati atribute nekom artiklu te kasnije artikl ograničiti prema atributu. Više na Atributi artikala KM-a.
  • Napomene je moguće upisivati ručno ili dodati predefinirane napomene kroz manager. Više na Napomene KM-a

- KOMUNIKACIJA

PORUKE NA KUHINJSKOM ZASLONU MOGUĆE JE PRIMATI I SLATI NA:

  • Određene ordermane
  • Određenog konobara (na orderman)
  • Određeno mjesto izdavanja
  • Drugi kuhinjski ekran

- PODIZANJE PRIORITETA NARUDŽBE

Na ordermanu, u zaglavlju, kliknemo na oznaku poruke:
Pod narudžbama kliknemo na prazan status narudžbe.

Time smo toj narudžbi podigli prioritet ( P ) na kuhinjskom ekranu (!)

- STATISTIKA