Dokument utroška predstavlja utrošak materijala nastalim obradom (mogli bi ga još zvati “Dokument obrade”). Svaka obrada ima zasebni dokument utroška materijala.

Sve dokumente utroška možete vidjeti u modulu Utroška materijala, a možete ga otvoriti tako da u modulu Obrada pritisnete gumb “Dokumenti utroška”.

Sa lijeve strane imamo popis svih dokumenata utroška sortiranih prema Datumu, režimu i statusu dokumenta.

Kada ste odabrali Dokument utroška, pritiskom na “Detalji utrošenog materijala” prikazat će Vam se više detalja za svaku stavku utroška (kao npr. datum i osobu koja je napravila / zadnja uredila obradu, originalnu vrijednost utroška artikla)

Kolone:

 • Originalna vrijednost – prikazuje stanje utroška nastalo obradom (postavlja se u slučaju izmjene utrošene količine artikla na dokumentu)
 • Utrošak – prikazuje utrošeno stanje artikla (količina koja se skida sa skladišta sa odabranom obradom)
 • Stanje – prikazuje trenutno stanje skladišta (vidljivo samo kod zadnje obrade)

Preko dokumenta utroška možemo naknadno dodati ili zamijeniti postojeći artikl, te urediti količinu svake stavke u dokumentu

Dodavanje artikla

 • Odaberite željeni “Dokument utroška” te pritisnite na “Uredi
 • Pritisnite gumb “Dodaj” i otvorit će Vam se lista sa svim skladišnim artiklima

 • Odaberite artikle koje želite dodati te pritisnite na “Odaberi
 • Zadnji korak je unjeti utrošenu količinu za dodani artikl te “Spremiti” dokument

Uređivanje postojećih artikala dokumenta

 • Odaberite željeni “Dokument utroška” te pritisnite na “Uredi
 • Odaberite artikl te promjeniteUtrošak” (količinu) utrošenog artikla
 • Ukoliko koristite detaljni prikaz stavki Dokumenta utroška, imat ćete kolone “Originalna vrijednost” u kojoj će biti zapisana originalna količina utrošena obradom, te “Razlika %” koja prikazuje postotak razlike između Originalne vrijednosti i Vaše naknadno izmjenjene nove vrijednosti.

 • Nakon uređivanja pritisnite na “Spremi” kako bi dokument bio spremljen i proveden

Zamjena artikla

 • Brojke za primjer: Prodajete 0,07 litara mlijeka u svakoj Kavi s mlijekom, a konobar Vam je rekao da je zadnju kavu s mlijekom krivo kucao i da je umjesto toga napravio Bijelu kavu koja ima 0,1 litru mlijeka. Znamo da nam stanje skladišta za artikl “Mlijeko lit” neće biti točno jer smo potrošili više mlijeka u isporučenoj Bijeloj kavi nego u kucanoj Kavi s mlijekom.
 • Prodali ste 10 artikalaKava s mlijekom” i napravili Obradu za taj dan
 • Odaberite željeni “Dokument utroška” te pritisnite na “Uredi

Trenutni dokument utroška za tu obradu:

(Prvi red “Kava kg”, drugi red “Mlijeko lit”)

 • Pritisnite na gumb “Zamjena artikala” čime ćete otvoriti prozor za zamjenu artikala

 • Za odabir artikala prvo morate odabrati Skladište
 • Sa lijeve strane odaberemo “Prodajni” artikl (artikl koji želimo zamijeniti) te unesemo koliko tih artikala mijenjamo, a sa desne strane odaberemo “Zamjenski” artikl kojim ćemo zamijeniti trenutni “Prodajni” artikl. Unesemo količinu zamjenskog artikla te pritisnemo na “Zamijeni”. U našem primjeru je 1 kom Kave s mlijekom za 1 kom Bijele kave.

Dokument utroška nakon zamjene:

(Prvi red “Kava kg”, drugi red “Mlijeko lit”)

I dalje Vam nije jasno?

Normativi:

 • Kava s mlijekom (0,0072 kg KAVE + 0,07 lit MLIJEKA)
 • Bijela kava (0,0072 kg KAVE + 0,1 lit MLIJEKA)

Početno stanje:

 • KAVA = 0,072 kg
 • MLIJEKO = 0,7 lit
 • početno stanje je jednako 10 Kavi s mlijekom (KAVA: 10 × 0,0072 = 0,072 kg, MLIJEKO: 10 × 0,07 = 0,7 lit)

Zamjena jedne Kave s mlijekom za jednu Bijelu kavu:

 • oduzmemo jednu Kavu s mlijekom (KAVA = – 0,0072 kg, MLIJEKO = – 0,07 lit)
 • dodamo jednu Bijelu kavu (KAVA = + 0,0072 kg, MLIJEKO = + 0,1 lit)

Nakon zamjene:

 • KAVA = 0,072 – 0,0072 + 0,0072 = 0,072 (0% razlike)
 • MLIJEKO = 0,7 – 0,07 + 0,1 = 0,73 (4,29% razlike)