Potrebno je odrediti lokacije za koje će vrijediti navedeni dobavljači za narudžbe.
Sa lijeve strane i popisa, odaberemo dobavljača kojem želimo odrediti lokaciju, te pritisnemo „DODAJ

Otvara se forma za odabir lokacija i dodatnih postavki:

- LOKACIJA – Iz padajućeg izbornika odabiremo lokaciju (lokal)

- TKO ODOBRAVA – odabir voditelja kojem će se poslati mail, ali i prikazati u Remarisu sve narudžbe koje mora
potvrditi (odobriti). Naravno, osoba mora biti unešena pod kontakti Remaris

- DATUM NARUDŽBE MORA BITI NA LISTI DEFINIRANIH DATUMA – ako je opcija upaljena, narudžba neće moći biti napravljena ako nije rađena na predefinrani datum za tog dobavljača i lokaciju.

- BROJ DANA ZA ANALIZU PRODAJE – Prikaz za analizu koji će prikazati koliko je prodano artikala unutar tih dana definiranih ovdje.

Nakon što unesemo sve potrebne podatke, pritisnemo SPREMI:

Nakon spremanja, imamo sve potrebne podatke: