Grupe na ekranu su grupe koje dodjeljujemo prodajnim artiklima..
U modulu Grupe na ekranu imamo pregled svih Grupa na ekranu te artikala koji su dodijeljeni svakoj od njih.

Da bi dodali novu Grupu na ekranu, u modulu Grupe na ekranu kliknite na Dodaj čime će se otvoriti prazna forma za unos Naziva grupe.

Nakon što ste unjeli Naziv kliknite na “Snimi” i time ste napravili novu Grupu na ekranu.
Svakoj Grupi na ekranu možete dodavati artikle u za njih pripadajuće grupe.