Grupe na ekranu su grupe koje dodjeljujemo prodajnim artiklima..
U modulu Grupe na ekranu imamo pregled svih Grupa na ekranu te artikala koji su dodijeljeni svakoj od njih.

Da bi dodali novu Grupu na ekranu, u modulu Grupe na ekranu kliknite na Dodaj čime će se otvoriti prazna forma za unos Naziva grupe.

Nakon što ste unjeli Naziv kliknite na “Snimi” i time ste napravili novu Grupu na ekranu.
Svakoj Grupi na ekranu možete dodavati artikle u za njih pripadajuće grupe.

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar

Ljudevit napisao/la je: May 8, 2017

broj grupe - nije obavezan podatak. To je samo za klijente koji koriste rad s programibilnom tipkovnicom