Skladišne transakcije (ulazi, izlazi, prebacivanja, proizvodnja, obrada) se za svaku stavku upisuju u kartice, kako skladišne tako i materijalne.

Kakva je razlika između skladišnih i materijalnih kartica?
Razlika je samo u širini pogleda:

 • U skladišnim karticama se zapisuju transakcije koje su vezane samo uz to skladište
 • U materijalnim karticama se zapisuje samo ono što je relevantno za razinu materijalne kartice. Razine materijalnih kartica mogu biti:
  • Razina lokala
  • Razina pravnog subjekta (firma, obrt)

Nejasno?
Pogledajmo na slici kako transakcije sjedaju i gdje.

Iz slike vidimo:

 • Svaka transakcija se zapisuje u jednu skladišnu karticu
 • Ako transakcija prelazi granicu lokala ili pravnog subjekta zapisuje se i u materijalnu karticu
 • Poseban slučaj je proizvodnja:
  • bilježi se izlaz repromaterijala
  • bilježi se ulaz proizvoda
 • Prebacivanje između skladišta jednog lokala se vidi na skladišnim karticama, ali ne i na materijalnim
 • Prebacivanje između lokala se vidi na skladišnim karticama, materijalnim karticama oba lokala, ali ne i na materijalnoj kartici pravnog subjekta