Upute za postavljanje e-računa u Remaris Master-u.

Prostorni podaci

  • Na manager-u otvorite modul Prostorni podaci te uđite u prozor Pravni subjekti
  • Pritiskom na E-račun otvara se prozor za unos pristupnih podataka za e-račun

  • Ovdje unesete svoj Korisnički ID i lozinku koje pribavite preko servisa “Moj-eracun” (https://www.moj-eracun.hr)
  • Polja URL i Software ID će se sami popuniti
  • Snimanjem ste podesili pristupne podatke za slanje e-računa

Kontakti

  • Kupci kojima želite slati e-račun moraju imati popunjeno polje “E-račun email

  • Na taj email će kupac zaprimiti upute za preuzimanje e-računa sa mojeračun servisa
  • E-račun email možete postaviti i kod dodavanja novog kupca na blagajni ( E-račun na blagajni )