Remaris Master je namijenjen za ugostiteljsko poslovanje i trgovačka knjiga daje samo osnovnu evidenciju trgovačke robe.
U nju se zapisuje ulaz i prodaja trgovačke robe po maloprodajnim cijenama.