Grupe su dio matičnih podataka te ih dijelimo ih na 3 osnovne:

  • Prodajne grupe
  • Skladišne grupe
  • Grupe na ekranu