Drugi skup prava je onaj koji je vezan za određene setove podataka tj lokale. Princip dodjele prava se sastoji iz dva koraka:

 • Definicija uloga
 • Dodjela uloge operateru za pojedini lokal

U praksi to izgleda ovako:

 • U Ulogama Korisnika kreiramo ulogu Poslovođa i označimo koja prava ima u kojim modulima
 • U Kontakti/Uloge u Manageru pojedinim operaterima dodijelimo njihovu ulogu u nekom lokalu

Znači svi koji imaju ulogu Poslovođa će imati ista prava ali samo za lokal za koji im je ta uloga dodijeljena. U drugim lokalima neće imati nikakva prava.

U modulu možemo pregledavati prava pojedinih uloga i dodavati nova prava.

Ako želite promijeniti prava neke uloge:

 • Klinknete na Uredi
 • Promijenite prava
 • Kliknete na Snimi

Ako želite dodati novu ulogu:

 • Kliknete na Dodaj
 • Unesete naziv uloge
 • Unesete koliko dana unazad može uređivati dokument
  • Prazno polje – Može uređivati bilo koji dokument, neovisno o starosti
  • 0 – Ne može uređivati niti jedan dokument unazad
  • Neki broj – Može uređivati dokumente unazad broj dana
 • Kliknite na Snimi.

Sada trebate ulozi definirati prava:

 • Kliknite na Uredi
 • Označite koja prava ima
 • Kliknite na Snimi

Ovim smo definirali novu ulogu koju možemo dodijeliti operaterima u Kontaktima.