Opća prava su ona koja nisu vezana na lokal. To su razni matični podaci kao što su Artikli, grupe, Kontakti i konfiguracije.

Za svaki modul možete odrediti da li operater:

 • Može gledati podatke
 • Može unijeti nove
 • Može ih izmijeniti tj. uređivati (Čak je i to moguće! Netko može unijeti podatak, ali ga više ne može mijenjati.)
 • Može li ih ispisati

Da bi nekom dali opća prava:

 • Odaberite operatera
 • Provjerite da li ima kvačicu na Aktivan u Manager-u
 • Odaberite list Opća prava u Manageru
 • Kliknite na Uredi
 • Poklikajte prava koja želite:
  • Moduli
  • Gledanje
  • Unos
  • Izmjena
  • Ispis
 • Kliknite na Snimi

Ovim ste definirali opća prava operatera u Manager-u. Ne treba ništa slati na blagajne jer se to na njih i ne odnosi.