U ugostiteljstvu se često susreće priprema hrane koja se ne prodaje odmah nego se koristi u drugim proizvodima ili se prodaje u dijelovima.

Primjeri su:

  • Torte i kolači
  • Bule za pizzu
  • Kruh, peciva i sl.

U modulu Proizvodnje klikom na Dodaj otvaramo praznu formu te unesemo “Temelj” i “Datumradnog naloga.

Za proizvod dodamo npr. artikl “Torta čokolada”, a u utrošak materijala unesemo koliko čega smo potrošili za izradu.
Ako želimo imati mogućnost prodaje samo jednog komada torte, izradit ćemo prodajni artikl “Komad čokoladne torte” te mu u normativ dodati npr. 0,1 kom “Torta čokolada”
Sada možemo prodavatiKomad čokoladne torte” te će se sa skladišta skidati 0,1 kom “Torta čokolada”

Druga korisna situacija gdje možemo koristiti Proizvode i Proizvodnju je kod situacija gdje ne možemo točno unaprijed znati utrošak materijala nego ga evidentiramo naknadno.

Primjeri za to su :

  • Doručci u hotelima
  • Banketi
  • Dnevna jela

Time smo na skladište stavili Proizvode, a rasknjižili materijal tj. namirnice. Kada provedemo Obradu, prodani proizvodi će biti skinuti sa skladišta i doći na nulu.