Remaris Master je višekorisnički sustav u kojem možete vrlo detaljno upravljati pravima pristupa podacima i akcijama koje operater može napraviti.
Da bi pristupili pravima u Manageru prvo tom operateru morate omogućiti pristup Manageru s kvačicom na Aktivan u Manager-u

Time ste omogućili dva dodatna lista:

  • Opća prava u Manager-u
  • Uloge u manager-u