Prodajne grupe su grupe koje dodjeljujemo prodajnim artiklima te su osnovni dio prodajne definicije.
U modulu Prodajne grupe imamo pregled svih prodajnih grupa te artikala koji su dodijeljeni svakoj od njih.

Da bi dodali novu prodajnu grupu, u modulu Prodajne grupe kliknite na Dodaj čime će se otvoriti prazna forma za unos Naziva prodajne grupe.

Nakon unesenog naziva grupe, kliknite na Snimi i time ste napravili novu Prodajnu grupu.
Svakoj prodajnoj grupi odredite poreznu grupu. Te sad možete dodavati artikle u za njih pripadajuće grupe.

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar