Prodajne grupe su grupe koje dodjeljujemo prodajnim artiklima te su osnovni dio prodajne definicije.
U modulu Prodajne grupe imamo pregled svih prodajnih grupa te artikala koji su dodijeljeni svakoj od njih.

Da bi dodali novu prodajnu grupu, u modulu Prodajne grupe kliknite na Dodaj čime će se otvoriti prazna forma za unos Naziva prodajne grupe.

Nakon unesenog naziva grupe, kliknite na Snimi i time ste napravili novu Prodajnu grupu.
Svakoj prodajnoj grupi odredite poreznu grupu. Te sad možete dodavati artikle u za njih pripadajuće grupe.