Za slanje inventure na Remaris Master potrebno je imati spremno:

  • Naziv domene
  • Korisničko ime i lozinku za pristup domene
  • Aktiviran API pristup na domeni