Izmjenu načina plaćanja možete vršiti na:

  • Ulazima – promjena načina plaćanja na primki
  • Neobrađeni računi / Arhiva računa – promjena načina plaćanja na računu (* program će tražiti potvrdu kao na slici ispod)