Za kupce iz javnog sektora, šifru poslovne jedinice možete pronaći na:

  • E-račun javna tražilica
    - u tražilici pomoću OIB-a pronađite poslovni subjekt
    - nakon što ste uspješno pronašli poslovni subjekt prepišite polje Šifra poslovne jedinice u Remaris. Ukoliko je šfira ista kao i OIB subjekta, ne trebate ju unositi tj. prepisivati u Remaris