Kuhinjski ekran povezuje se na jedno od postavljenih mjesta izdavanja. Sve narudžbe koje sadrže artikle povezane sa tim mjestom izdavanja, prikazati će se na kuhinjskom ekranu.

Moguće je koristiti više ekrana za svako pojedinačno mjesto izdavanja. Npr., ukoliko imate glavno mjesto izdavanja Kuhinja i mjesto gdje se rade Pizze. Svako od tih mjesta može imati vlastiti ekran i na njemu se mogu vidjeti narudžbe predviđene za to mjesto izdavanja.

Isto tako, ako se u jednoj narudžbi koriste artikli sa različitih mjesta izdavanja, narudžbu je moguće završiti jedino kada su artikli završeni na oba kuhinjska ekrana. Npr., ako se u jednoj narudžbi nalaze Rižoto i Pizza. Rižoto je postavljen na mjesto izdavanja Kuhinja, dok pizza ima vlastito mjesto izdavanja i vlastiti ekran. U tom je slučaju narudžbu na glavnom kuhinjskom ekranu moguće završiti jedino kada se pizza završi na ekranu od mjesta izdavanja Pizza.