Već spomenuti koristi se u je vrlo praktičan prikaz na kojem možemo vidjeti u kojim se sve artiklima koristi naš skladišni artikl. Posebno je zgodno da u tom prikazu možemo odmah i promijeniti količinu. To ima isti efekt kao da smo ušli u normativ prodajnog artikla i tamo promijenili količinu.

Ovo se koristi kada se uoči da se neki artikl skida previše ili premalo te ne moramo ići po prodajnim artiklima i provjeravati normative, već koristimo obrnuti pogled i sve normative s tim skladišnim artiklom možemo korigirati na jednom mjestu.