Već spomenuti koristi se u je vrlo praktičan prikaz na kojem možemo vidjeti u kojim se sve artiklima koristi naš skladišni artikl. Posebno je zgodno da u tom prikazu možemo odmah i promijeniti količinu. To ima isti efekt kao da smo ušli u normativ prodajnog artikla i tamo promijenili količinu.

Ovo se koristi kada se uoči da se neki artikl skida previše ili premalo te ne moramo ići po prodajnim artiklima i provjeravati normative, već koristimo obrnuti pogled i sve normative s tim skladišnim artiklom možemo korigirati na jednom mjestu.

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar