Isto kao i kod kuhinjskog ekrana, ekran se povezuje na određeno mjesto izdavanja.

Prikazuje narudžbe koje su u pripremi, i one koje se trenutno poslužuju.

Konfiguracija ekrana za goste identična je konfiguraciji kuhinjskog ekrana.

Primjer konfiguracije ekrana za goste

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar