Isto kao i kod kuhinjskog ekrana, ekran se povezuje na određeno mjesto izdavanja.

Prikazuje narudžbe koje su u pripremi, i one koje se trenutno poslužuju.

Konfiguracija ekrana za goste identična je konfiguraciji kuhinjskog ekrana.

Primjer konfiguracije ekrana za goste