Kada uđete u formu kontakata prvo vam se otvori pogled na osoblje.

U ovom pregledu se nalaze svi operateri koji imaju pristup ili blagajni ili Manager-u.
Da bi unijeli novog operatera kliknite na gumb Dodaj.

Polja koja morate popuniti su:

 • Ime
 • Prezime
 • Ime na računu
 • Korisničko ime (koristi se za manager, ali morate uvijek nešto upisati)
 • Lozinka (koristi se za Manager, vidljivo je samo kod unosa novog operatera)
 • OIB (zbog fiskalizacije)

Dodatna polja označavate već prema ulozi:

 • PIN (broj s kojim se prijavljuje na blagajnu, vidljivo je samo kod unosa novog operatera)
 • Broj kartice – ako se konobari prijavljuju s karticom ili narukvicom tu ćete očitati karticu
 • Broj druge kartice – upisuje se u slučaju da operater ima 2 kartice (npr. narukvica i kartica) ili da se koriste 2 vrste čitaća kartica na različitim blagajnama (npr. Orderman i ostale)
 • Reprezentacija – da li korisnik ima pravo konzumirati na reprezentaciju tj. „na kuću“
 • Aktivan u blagajni – da li će se moći prijaviti na blagajnu
 • Aktivan u Manageru – da li će moći ući u Manager (bez obzira ima li Korisničko ime i Lozinku)
 • Aktivan u Mobilno aplikaciji – može li ući u mobilnu Aplikaciju
 • Sva prava u Manageru – daje sva prava u Manageru bez obzira na postavke u Pravima. Vidi sve podatke i može sve. Ovo omogućujte samo jednoj osobi !!!
 • Radno vrijeme (h)broj sati nakon kojeg će program upozoravati operatera da je prešao upisan limit. Sati se broje od prvog izdavanja računa u aktivnom knjigovodstvenom danu

Kada ste unijeli tražena i željena polja kliknite na Snimi. Ovim ste kreirali novog operatera kojem još eventualno treba podesiti:

 • Prava na blagajni u lokalu
 • Prava u manager-u

Ako je korisnik već unesen imate i dva gumba:
Izmjeni lozinku
Izmjeni PIN
Ovdje uvijek možete unijeti novu lozinku za Manager i novi PIN za blagajnu.