Remaris Kitchen Master novi je proizvod u Remaris asortimanu!

Ovo iznimno kvalitetno riješenje uvelike olakšava komunikaciju između naplatnog mjesta i kuhinje.

Kitchen Master sustav sastoji se od:

 • Kuhinjskog ekrana
 • Ekrana za goste
 • Ekrana za isporuku

Remaris Kitchen Master sustav:

 • Rješava problem udaljenih kuhinja, prebacivanja narudžbi na papirićima te komunikaciju između kuhinje i konobara
 • Olakšava i ubrzava vaše poslovanje! Svaka zaprimljena narudžba iste se sekunde prikazuje na kuhinjskom ekranu
 • Omogućava komunikaciju porukama između Orderman uređaja i kuhinjskog ekrana
 • Ima mogućnost dodavanja napomena na kuhinjskom ekranu, koje se kasnije prikazuju na kasi/ordermanu prilikom odabira artikla
 • Prikazuje status narudžbi na ekranu za goste
 • Rješava problem isporuke narudžbe gostima preko ekrana za isporuku
 • Na kuhinjskom ekranu, omogućuje prikaz svih narudžbi nekog stola ili napomenu ako je narudžba prebačena za drugi stol
 • Nudi nekoliko kombinacija korištenja kuhinjskog ekrana kod narudžbi “Za van”