Remaris Kitchen Master novi je proizvod u Remaris asortimanu!

Ovo iznimno kvalitetno riješenje uvelike olakšava komunikaciju između naplatnog mjesta i kuhinje.

Kitchen Master sustav sastoji se od:

 • Kuhinjskog ekrana
 • Ekrana za goste
 • Ekrana za isporuku

Remaris Kitchen Master sustav:

 • Rješava problem udaljenih kuhinja, prebacivanja narudžbi na papirićima te komunikaciju između kuhinje i konobara
 • Olakšava i ubrzava vaše poslovanje! Svaka zaprimljena narudžba iste se sekunde prikazuje na kuhinjskom ekranu
 • Omogućava komunikaciju porukama između Orderman uređaja i kuhinjskog ekrana
 • Ima mogućnost dodavanja napomena na kuhinjskom ekranu, koje se kasnije prikazuju na kasi/ordermanu prilikom odabira artikla
 • Prikazuje status narudžbi na ekranu za goste
 • Rješava problem isporuke narudžbe gostima preko ekrana za isporuku
 • Na kuhinjskom ekranu, omogućuje prikaz svih narudžbi nekog stola ili napomenu ako je narudžba prebačena za drugi stol
 • Nudi nekoliko kombinacija korištenja kuhinjskog ekrana kod narudžbi “Za van”

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar